Läkemedel
MARKNADSÖVERSIKT

Läkemedel

Tack vare strikta protokoll och automatiska styrsystem kan vi alltid garantera full produktintegritet. Vi garanterar trycksäkerhet och spårbarhet och undviker risken för förväxling. Vår verkliga styrka ligger i att kunna agera som konsulter för varje kunds specifika behov med allt från design till fullständig tryckning av förpackningen. Alltid effektiv, alltid konkurrenskraftig – även för små och medelstora serier.

När man ska tillverka förpackningslösningar för läkemedelsindustrin är produktsäkerheten grundläggande. Vi ser det som vårt ansvar, särskilt med tanke på de ständigt föränderliga reglerna och säkerhetsriskerna, att säkerställa produktsäkerheten av dina förpackningar med våra etikettlösningar.

Vi lägger stor vikt på att identifiera och eliminera risken för hälsorisker på grund av kontaminering i våra processer. För att förverkliga detta och uppfylla såväl våra kunders komplexa som individuella krav har vi certifierats enligt GMP och DIN EN ISO 9001:2015. På så sätt har vi skapat ett verktyg som motverkar eventuella risker. Därutöver erbjuder vi en omfattande portfölj av varumärkesförfalskningsskydd genom våra kompetenser inom Smart+Secure.

Specialprodukter

Skydda ditt varumärke

Autenticitet spelar en enorm roll inom läkemedels- och kemikalieindustrin eftersom tillverkarna har ett enormt ansvar gentemot sina kunder. EU-förordning 2016/161 kräver även att läkemedelstillverkare tillhandahåller läkemedelsförpackningar med förfalskningssäkra och verifierbara funktioner. En korrekt produktbeteckning och högsta möjliga skyddsnivå är lika viktigt som användningen av specialmaterial som skräddarsytts för produkten.

”Förfalskningar kostar läkemedelsindustrin 75 miljarder dollar per år.” –
World Health Organization, 2010″

Vi erbjuder olika varumärkesskyddslösningar för ditt varumärke beroende av användningsfall du vill lösa och säkerhetsåtgärder du vill implementera. Du kan välja att implementera dolda bilder, lasermärkning, hologram eller NFC-chip som gör det möjligt för dina målgrupper att verifiera produkterna med sina mobiltelefoner eller speciella enheter.

SKYDD MOT
FÖRFALSKNINGAR

Vi använder ett brett utbud av specialtekniker för att våra hologram ska bli lika unika som en DNA-sträng. Tekniken Nanogram™ som specialutvecklats av All4Labels Smart + Secure ser till att produkterna får ett heltäckande skydd. Detta inkluderar litografi med elektronstråle (e-stråle) som vi använder för att stämpla säkerhetsfunktioner med en upplösning på upp till 10 nm (nanometer) och garanterar ett visuellt tilltalande 100 % produkt- och varumärkesskydd.

SKYDD MOT GRÅA
MARKNADER

Bekämpa försäljningen av originalprodukter via obehöriga distributionskanaler med hjälp av vår säkerhetsteknik. Vi erbjuder ett optimalt skydd längs hela värdekedjan som minimerar riskerna för gråa marknader från första början. I samarbete med myndigheter och intressegrupper hjälper vi dig att tydligt identifiera förfalskningar på olika nivåer genom att kommunicera identifieringsfunktioner.

MANIPULERINGSSKYDD

Kombinationen av Nanogram™ och krymphylsor erbjuder en manipulationssäker förseglingsetikett som kan göras mer konsumentvänlig genom att man lägger till en avrivbar perforering. För att ytterligare öka förfalskningsskyddet av denna förseglingsetikett kan den också lasergraveras och utrustas med exempelvis vårt eget spårningssystem. Idealiskt skydd mot återanvändning.

SKYDD FÖR
AUTENTICITET

Aldrig tidigare har förfalskningar varit så svåra att skilja från original. Genom att kombinera spårbarhet och tekniken Nanogram™ säkrar All4Labels Smart + Secure ett hundraprocentigt kopieringssäkert och visuellt imponerande autenticitetsskydd i hela leveranskedjan. Produktmärkningar utgör ett viktigt skydd för konsumenterna och kan ur ett rättsligt perspektiv användas som bevis på varumärkesförfalskning.

All4Labels är en pionjär inom digitalt tryck med mer än 20 års erfarenhet. I synnerhet för läkemedelsindustrin erbjuder digitalt tryck många fördelar – exempelvis variabel datautskrift som möjliggör uppsättningar av etiketter med individuella läkemedelsdoser och anpassade patientinstruktioner. Ytterligare fördelar är spårbarhet och serialisering av läkemedel.

Serialisering

Produktserialisering ser till att varje fysisk produkt kan förbättras med en intelligent digital profil i molnet som kopplats till en enda kod på etiketten eller förpackningen.

Detta ökar transparensen för hela produktutbudet och värdekedjan och minskar förfalskningar, spill, stölder med mera. Produkterna kan skannas på ”Point-of-Sales” med smartmobiler och ger då konsumenterna tillgång till produktens härkomst och marknadsföringsverktyg som varumärkesinnehåll eller digitala tjänster. Därutöver kan producenterna lägga till data för att övervinna begränsningar som en fysisk produktförpackning inte kan hantera som realtidsspårning för leveranskedjan eller autentisering för att upptäcka förfalskningar – särskilt när det handlar om komplexa myndighetskrav för medicin.

Wine & Spirits Industry

Kvalitet är att
se detaljerna

Vårt förhållningssätt till kvalitet har specifikt fokuserats på läkemedelsindustrin för att säkra att våra medicinska produkter är absolut trygga och våra förpackningar håller högsta möjliga kvalitet. Med strikta rutiner och egna och externa produktionstester hjälper vi våra kunder att skydda patienternas hälsa. Därför använder vi lim, färger och lack med låg migration.

Gå med i vårt nyhetsbrev för att veta mer om våra produkter och låsa upp nyheter, trender och kuriosa för att ta en titt på framtiden med oss.