Hemvård
MARKNADSÖVERSIKT

Hemvård

Fräschör, glans och sanitet – det tänker vi på när vi hör om produkter på hemvårdsmarknaden. Förpackningarna ska inte bara återspegla det utan också betona det för att möta konsumenternas krav.
Vi erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda förpackningslösningar som får dina produkter att sticka ut från konkurrenterna.

Hemvårdsmarknaden är en snabbt föränderlig marknad med estetik och hållbarhet som avgörande faktorer. Detta avspeglas också i förpackningarna som förväntas ge kunderna ett exceptionellt resultat och mycket produktinformation samt tåla en rad utmaningar under en lång tidsperiod.

Vi ser det som vårt ansvar att ge dig den bästa produktlösningen som är idealisk för dispensering på vald behållare – oavsett om den är klämbar, konturerad, uppblåst eller styv – och tål konstant, upprepad hantering och extrema miljöförhållanden som värme, fuktighet och kemikalieexponering.

Specialprodukter

Utöver vår produktportfölj erbjuder vi många andra lösningar och innovationer som stödjer dig. Detta är bara ett litet utdrag av tjänsterna från oss som du kan använda dig av. Hör gärna av dig om du har särskilda önskemål.

E2E-LÖSNINGAR FÖR LEVERANSKEDJAN

Som en del av våra E2E-lösningar analyserar och optimerar vi tillsammans med dig under hela värdekedjan för att avsevärt minska den totala kostnaden. Detta inkluderar B2B-lösningar och automatiserad orderhantering.

Med vårt utbud av krymphylsor och produkter kan vi underlätta och förbättra återvinningen i försörjningskedjan.

Wine & Spirits Industry

Kvalitet

Dina produkter för egenvård samt deras förpackningar måste uppfylla de högsta kvalitetsstandarderna och särskilt vid växlande miljöer. Med strikta rutiner och kontroller samt användningen av de bästa materialen och limmen erbjuder vi alltid våra kunder bästa kvalitet.

PROCEDURER

Alla våra processer följer gällande normer avseende personal- och industrihygien för sekundärförpackningar inom hemvårdsbranschen i syfte att undvika all form av kontaminering av produkterna på produktionslinjerna. Vi har standardiserade processer och inspektionsrutiner. Vi utför faro- och riskanalyser med avseende på slutanvändarens risker baserat på våra produkter och processer samt härleder förebyggande och korrigerande åtgärder. Detta stärks av våra etablerade ledningssystem som baseras på ISO 9001, BRC och specialsystem (mer information på förfrågan) och tjänar till att säkerställa efterlevnad avseende produktintegritet och lagkrav.

KONTROLL

Varje steg i processen från inkommande varor till utskriftsprocessen och leverans övervakas för att efterleva dina krav på hög kvalitet. Vår globala kvalitetsledning har inrättat ett eget ledningssystem hos All4Labels för ständig övervakning och kontroll. Detta omfattar bland annat en leverantörsledning för att säkra efterlevnad av kvalitetsspecifikationer för råvaror. Vi investerar ständigt i banbrytande teknik för att automatiskt övervaka vår tryckverksamhet. I vår hemvårdsavdelning säkrar vi 100 % granskning med ett inspektionssystem på plats.

Kontakta våra experter

KONTAKT