Ansvarighet

Vi tar hand
om framtiden

Vi förstår att vår verksamhet påverkar miljön, människorna och samhällena som vi arbetar med. Därför strävar vi efter att vara en framåtblickande ansvarig ägare och partner åt alla intressenter som vi arbetar med inklusive våra medarbetare, kunder, leverantörer och samhället i stort.

Kvalitet

För att garantera dig den bästa kvaliteten förlitar vi oss både på höga standarder och harmoniserade processer. Dessa processer har certifierats enligt DIN EN ISO 9001:2015 på alla våra anläggningar.

Regelbundna kvalitetsmöten inom våra företag och samarbetet med våra partners ger fördelar för en kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster. I vår produktion och i hela koncernen implementerar vi kontinuerligt åtgärder för kvalitetssäkring genom alla våra processer för att alltid kunna erbjuda dig bästa kvalitet.

Integritet

Ett respektfullt och samarbetsvilligt samarbete, ansvarsfulla och lagliga åtgärder samt en medveten syn på socialt ansvar utgör grunden för vår hållbara ekonomiska framgång.

Därför ligger det i allas vårt ansvar att sätta integriteten i centrum för vår affärsverksamhet – till förmån för vårt företag, våra kunder, våra aktieägare och affärspartners. För att stödja våra anställda i detta har vi infört All4Labels Code of Conduct som vägleder alla våra anställda över hela världen. Vår uppförandekod sammanfattar principerna och riktlinjerna som varje anställd i koncernen ska följa i sitt dagliga arbete.

Playing a role 4 All

Spelar en roll för alla
Vi är medvetna om vårt företags- och samhällsansvar gentemot våra medarbetare, affärspartners och vårt samhälle. I flera år har det varit både en skyldighet och en hjärtefråga för oss att engagera oss i sociala projekt och initiativ och ge något tillbaka.
Ta dig tid att ta reda på mer om detta.