Denna gång.
Nästa gång.
Varje gång.
Följ alla regler, hela tiden för att se till att du och andra är säkra.


Stop-Think-Act

Vi implementerade metoden Stop-Think-Act i alla våra processer. Därmed kan våra medarbetare göra en riskbedömning i sista minuten innan de påbörjar en aktivitet för att säkerställa sin egen och kollegornas trygghet.

Stop – Innan aktiviteten utförs pausar varje anställd processen under en kort tid.

Think – Medarbetarna tänker på uppgiften de ska utföra och gör en riskbedömning i sista minuten.

Act – När riskerna är bedömda och varje risk har granskats kör våra medarbetare igång med sina uppgifter. Om det finns några tvivel kring deras eller andras säkerhet stoppas uppgiften tills våra experter har stöttat dem och nödvändiga åtgärder har vidtagits för att utföra uppgiften på ett säkert sätt.”

 

Cross-Site Audits

För att förbli branschledande inom säkerhetsområdet har vi infört säkerhetsrevisioner för alla anläggningar. Detta säkrar att ett brett nätverk av kunskaper och kompetenser upprätthålls inom organisationen för att garantera att vi kan underhålla och förbättra den högsta säkerhetsnivån på alla All4labels anläggningar.

Chefer och säkerhetsexperter från All4Labels besöker regelbundet andra anläggningar och genomför revisioner. Detta tillvägagångssätt ser till att anläggningarna har samma höga säkerhetsstandarder, förbättras ständigt och ger ett berikande och inspirerande tankesätt. Med säkerhetsrevisioner på alla anläggningar läggs fokus på att dela med oss av bästa praxis, identifiera förbättringspotentialer och kontinuerligt förbättra vårt operativa arbete och excellens.”

 

Säkerhetspromenader

För att maximera inlärningen genomför cheferna på alla våra anläggningar flera säkerhetspromenader per dag som leder till ett engagemang för säkerhet på verkstadsgolvet.

Säkerhetspromenaderna är ett icke-formellt tillvägagångssätt som engagerar våra kollegor på alla nivåer i organisationen för input och låter oss dra fördelen av deras arbetslivserfarenhet. Genom att observera och rapportera osäkra förhållanden och åtgärder kan vi se till att identifiera och samordna nödvändiga korrigerande åtgärder för utvärdering och initiering. Interaktionerna med medarbetarna ger insikter i förbättringspotentialerna direkt från verkstadsgolvet. Denna process gör det möjligt för oss att proaktivt förebygga incidenter och säkra en utmärkt säkerhetsnivå på arbetsplatsen.

Oöverträffad säkerhet – vårt ledarskap, vår kompetens och vårt beteende

Med det nyligen genomförda initiativet ” Oöverträffad säkerhet – vårt ledarskap, vår kompetens och vårt beteende” omorganiserar vi strategin för säkerhet. Programmet har utformats i samarbete med arbetsskyddspersonal, processäkerhetsexperter, arbetshälsospecialister och psykologer för ett fokus på de tre huvudämnena – ledarskap, kompetenser och beteende.

Initiativet består av ett beteendemässigt säkerhetsprogram som utformats för att ge medarbetarna möjlighet att tala ut, förse våra medarbetare med relevant kunskap för att arbeta så säkert som möjligt och utveckla våra ledare. Initiativets huvudfokus är att förstärka ett tryggt beteende.

Process- & maskinsäkerhet

Vi investerar ständigt i ny utrustning som uppfyller de senaste säkerhetskraven. Därutöver uppgraderar vi maskiner och förbättrar våra processer för att minska riskerna för skador på miljön och våra medarbetares hälsa.

Exempel på detta är sådant som minskningen av lösningsmedelsbaserat bläck och initiativet mot vassa föremål för att undvika skärskador genom att minska användningen av olämpliga knivar. Projekt för ökad automatisering av processer som i lagret förbättrar arbetsflödet och ergonomin. Vi samarbetar ständigt med leverantörer för att förbättra maskinsäkerheten redan under konstruktionsskedet.