Vår hållbarhetsstrategi

Vi vil bli en världsledande leverantör av förpackningar och etiketter genom att förse våra kunder med produkter på ett så effektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt.
Vår framgång utgörs av välbefinnandet bland människor och samhällen och genom att skydda vår planet.

Människors hälsa och välbefinnande

TRIR <0,2 till 2025

Attraktiv och jämlik arbetsgivare

Närvaro av kvinna senast 2025 40 % av ledarrollerna 50 % av tjänstemannarollerna

Bemyndiga, engagera och utveckla talanger

ENPS över 75 och 3 % arbetstid per anställd och utbildningsår senast 2030

Bästa tekniken för minskade klimatförändringar

Koldioxidneutralitet till 2025 (scope 1 och 2)

Återvinning av grön energi och ansvarsfulla inköp

Minska avfallsgenereringen med 25 % till 2025 och med 50 % till 2030

Återvinning av grön energi och ansvarsfulla inköp

Ansvarsfull inköp senast 2023

Föreningar, cirkularitet och miljöinitiativ

Sortering, återvinning och ekoinitiativ till 2025

De mest hållbara materialen, produkter och lösningar

Produkter och lösningar med 50 % återvunnet material till 2025 och 70 % till 2030

Innovation för att forma en hållbar framtid

Center of Excellence med 2 andra hubbar senast 2025

Kundernas samarbete för att minimera produkternas fotavtryck

Utveckla en 100 % återvinningsbar och förnybar produktportfölj till 2030

Global hållbarhet
Rapport 2021

DOWNLOAD
HERE

Upptäck utmaningarna

Vår hållbara affärsmodell 3P gör oss oöverträffade genom att den fokuserar på människor, planeten och produkterna. Vi är redo att möta alla utmaningar som relaterar till människornas välbefinnande och skydda vår planet via innovation med de bästa hållbara produkterna och lösningarna.

MÄNNISKOR

Människors hälsa
och välbefinnande


Attraktiv och
jämlik arbetsgivare


Styrka, engagera
och utveckla gemensamma mål

PLANETEN

Bästa tekniken för
minskade klimatförändringar


Återvinning av grön energi
och ansvarsfulla inköp


Föreningar, cirkularitet
och miljöinitiativ.

PRODUKT

De mest hållbara materialen,
produkter och lösningar


Innovation för att forma
en hållbar framtid


Kundernas samarbete för att
minimera produkternas fotavtryck

Siete alla ricerca di soluzioni e prodotti sostenibili?
Scoprite il nostro portafoglio STAR!

UPPTÄCK MER

Vårt ekosystem

Vi är en aktiv hållbarhetsaktör i hela värdekedjan och har ett nära samarbete med CELAB, RecyClass, Petcore Europe, HolyGrail 2.0 och Common Earth. Vi är en strategisk hållbarhetsaktör för våra kunder och intressenter inklusive leverantörer, föreningar, tillsynsmyndigheter, kunder, återförsäljare, varumärkesägare och andra tillverkare.

ECOVADIS

Vi har uppnått standarden ”Silver EcoVadis” i Argentina, Brasilien och Italien. Fast vi strävar efter att förbättra vår standard i dessa områden samt i Tyskland till ”Gold Rating”. Vi planerar att utöka deltagandet i Ecovadis i alla regioner där vi arbetar till ”Gold Rating”.

Ecovadis

CDP

Vi har deltagit i standarden CDP i Brasilien, Italien och Tyskland och uppnått en standard på B-. Vi strävar efter att höja poänget till ”A” och planerar att utvidga deltagandet i CDP till andra regioner som vi arbetar i.