Maximera våra
kunders verksamhet
Förbättra deras
miljöpåverkan

Vi är banbrytande inom digitaltryck och erbjuder produkter, material och lösningar som tar hänsyn till cirkulär ekonomi.

Våra lösningar

En exklusiv och innovativ "etikettfri" lösning som reducerar materialförbrukning.

Självhäftande etikett för returflaskor Självhäftande etikett för returflaskor

Krymphylsa som möjliggör återanvändning av plastflaskor

Metallfinish med reducerat utsläpp

Självhäftande etikett som gör det möjligt att återanvända PET-flaskor

En återvinningsbar krymphylsa för återanvändning av PET-flaskor

Flexibel monomaterialförpackning som är helt återanvändbar

Självhäftande flerskiktsetikett med reducerat utsläpp

En omslutande etikett som gör det möjligt att återvinna PET-flaskor

Laminatrör som är helt återanvändbart

Vår portfölj av återanvändbara, återvinningsbara och förnybara produkter

Ett komplett sortiment av etikettprodukter som utformats och utvecklats för att främja en
oöverträffad omställning inom olika branscher

Återanvändbar

Kan samlas in och sorteras effektivt från avfall och återanvändas som ursprungligt råmaterial eller sekundär produkt.

Stödjer återanvändning

Förbättrar effektivt separationsprocessen genom sänka / flyta för behållare och flaskor av plast

Återanvänd

Återvunnet innehåll avser den del av materialet som har avletts från flödet av fast avfall efter konsumentens användning och som bearbetats i ett återvinningsflöde för att producera nytt material.

Förnybar

Förnybart innehåll avser användningen av resurser som baseras på biomassa och kan förnyas naturligt som träd, sockerrör, majs.

Reduktion

Etikettlösningar som utformats för att minska den totala materialförbrukningen och efterbehandlingar som utvecklats för att tillverkas med ett mindre koldioxidavtryck.

Våra hållbara material

Är en portfölj av material
som innehåller återvunnet material (PCR)

 • PSL: plastbeläggning (facestock) med upp till 50 % PCR mekanisk och 90 % kemisk återanvändning, liner upp till 90 % PCR
 • Krymphylsa: 30 % PCR, 50 % PCR under utveckling
 • Rör: 25 % PCR
 • Vikbar kartong: upp till 100 % PCR
 • Specialpapper: för etiketterna PSL och Wet & Glue upp till 100 % PCR

Är en portfölj av material från förnybara källor som baseras
på biomassa

 • PSL: Skog-PE och -PP tillverkade av 100 % förnybara träbaserade råmaterial. Plastbeläggning (facestock) tillverkad av jordbruksavfall, marmorbaserad, bomull m.m.
 • Krymphylsa och flexibel förpackning: PLA av majs
 • Specialpapper: för etiketterna PSL och Wet & Glue

Center of Excellence

Vårt COE (Center of Excellence) är ett globalt forsknings- och utvecklingscenter som syftar till att implementera innovativa, hållbara, interaktiva och skräddarsydda lösningar i kombination med ny teknik och nya processer.

Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling och vår COE är kontaktpunkten där universitet, institutioner, nystartade företag och andra aktörer i branschen möter oss och arbetar med oss för att skapa nya banbrytande och miljövänliga lösningar.

INTEGRITAG

INTEGRITAG är framtiden för etiketter och erbjuder avancerade lösningar som optimerar effektivitet i leveranskedjan, skyddar varumärken, skyddar identiteter och ökar konsumentengagemanget.

INTEGRITAG är en symbol för innovation och kvalitet inom säkerhet och märkning. Vårt uppdrag har två primära mål: för det första att öka säkerheten och autenticiteten åt myndigheter och varumärken genom att tillhandahålla avancerade säkerhetslösningar som säkerställer medborgarskydd och produktlegitimitet.

För det andra att vara ledande inom utveckling av lösningar för effektiviteten av försörjningskedjan genom att utnyttja eRFID/RFID-produkter för att uppnå processynlighet i realtid, reducera fel, generera mindre avfall och förbättra den totala operativa effektiviteten. Vårt engagemang för ekologisk hållbarhet och ansvarsfull teknik belyser vårt tillvägagångssätt

All4Graphics

En förpackningsdesignavdelning som erbjuder ytterligare tjänster med lång erfarenhet av branschen.

 • Design
  En särskild miljö som stödjer varumärket från kreativitet till produktion, från tekniska designaspekter till tolkningen av nya former inom hållbar förpackning.
 • Illustrationsmaterial
  Förberedelse och integrerad styrning av utvecklingsprojekt. Utveckling av privata labels för återförsäljare på massmarknaden.
 • Framställning av prototyper
  Teknisk design och framställning av prototyper av förpackningar. Huvudform för den färdiga förpackningen med ett prov av produkten inuti.
 • Molnplattform
  Kontrollplattformen Global Artwork. Ett fjärrautentiseringscenter i realtid som alltid är anslutet.