Ansvarlighed

Vi tager
hånd om fremtiden

Vi anerkender, at vores aktiviteter påvirker miljøet og de mennesker og samfund, som vi arbejder i. Derfor stræber vi efter at være en fremadskuende, ansvarsbevidst ejer og en partner for alle interessegrupper, som vi samarbejder med – herunder medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet som et hele.

Kvalitet

For at kunne garantere dig den bedste kvalitet gør vi brug af høje standarder og harmoniserede processer. Disse processer er i alle vores anlæg certificeret iht. DIN EN ISO 9001:2015.

Regelmæssige kvalitetsmøder inden for virksomheden og samarbejdet med vores partnere er gavnlig for den løbende forbedring af vores produkter og ydelser. I vores produktion og igennem hele virksomheden implementerer vi løbende foranstaltninger til kvalitetssikring af alle vores processer, således at vi til enhver tid leverer den bedste kvalitet.

Integritet

Et respektfuldt og kooperativt samarbejde, ansvarsfulde og lovlige handlinger samt bevidstheden om social ansvarlighed danner grundlaget for vores bæredygtige, økonomiske succes som virksomhed.

Det er derfor vores fælles ansvar at gøre integritet til hjertet i vores forretningsaktiviteter – til gavn for vores virksomhed, vores kunder, vores aktionærer og forretningspartnere. For at understøtte vores medarbejdere i dette har vi indført All4Labels Adfærdskodeks, som gælder globalt for alle vores medarbejdere. Vores Adfærdskodeks indeholder de principper og retningslinjer, som hver eneste af virksomhedens medarbejdere skal overholde under det daglige arbejde.

Playing a role 4 All

Vi er os vores virksomhedsmæssige og sociale ansvarlighed bevidst – overfor medarbejdere, forretningspartnere og samfundet. I flere år har det for os været både en forpligtelse og en hjertesag at engagere os i sociale projekter og initiativer for således at kunne give noget tilbage.
Vi håber, at du vil tage dig tiden til at læse mere om dette.