Solutions

Din innovative partner
i nye løsninger

Vi driver innovation ved at investere i de mest avancerede teknologier og udvide digitale løsninger.

Innovativ emballage er mere end udskrivning. Hurtigt skiftende markeder og forbrugerkrav kræver nye kundetilpassede løsninger. Som løsningsleverandør og dedikeret partner sikrer vi maksimal fleksibilitet, samtidig med at vi tilbyder nyeste teknologier og personlige tjenester.

Digitalt DNA

Digital udskrivning er inden for vores DNA. Som pioner er vi altid et skridt foran og derfor førstevalget som samarbejdspartner for vores kunder.

Vi er en early adopter med over 25 års digital label, sleeve & flex pack printoplevelse. Med vores digitale printhovedkvarter i Trittau/Tyskland startede vores succeshistorie inden for digital labelledelse, og ekspertisen udvides fortløbende til hele den globale koncern.

Udover en af ​​de største digitale pressekapaciteter i verden tilbyder vi også en stor erfaring med variabel datahåndtering. Vi hjælper vores kunder med styringen af ​​ægte skræddersyede projekter og yder support fra ende til ende med mangeårige, dedikerede og erfarne teams.

  Download vores brochure om digitaltryk

  Supply Chain Effektivitet

  - teknologidivisionen indenfor All4labels familien.

  PROBLEM

  På et marked i hastig udvikling er det en stor udfordring at forblive konkurrencedygtig, samtidig med at produkternes ægthed og integritet beskyttes. Problemet identificeres ved manglen på gennemsigtighed, hvilket gør det svært at spore produktbevægelser, overholde regler og forhindre uautoriseret distribution.

  LØSNING

  INTEGRITAG tilbyder en omfattende løsning til at overvinde disse udfordringer og omdefinere effektiviteten i forsyningskæden. Vores smarte bære-tags, herunder eRFID- og QR-koder, kombineret med avancerede softwarefunktioner udgør kernen i vores løsning og revolutionerer driften i din virksomhed.
  Vores løsning integreres problemfrit i dine produkter eller emballage, hvilket muliggør sporing i realtid fra produktionen og helt til forbrugerne. Og vores engagement rækker ud over blot dataindsamling.

  FORDEL

  INTEGRITAG's system giver handlingsrettet indsigt, optimerer forsyningskæden og forbedrer den samlede effektivitet. Derudover beskytter vores teknologi mod aktiviteter på det grå marked og beskytter indtægterne for dit varemærke.

  Deltag i denne teknologiske revolution, hvor dit varemærke ikke kun er et produkt, men et beskyttet og værdsat aktiv.

  Tag det første skridt mod fortræffelighed i forsyningskæden.

  Anvendelseseksempel

  Bekæmpelse af uautoriseret salg: Overvindelse af udfordringerne i forbindelse med ulovlige distributionskanaler baseret på RFID

  PROBLEM

  • Vanskeligheder med uautoriserede forhandlere, der sælger produktet
  • Det er ikke muligt at spore produktet
  • Identitetstyveri af varemærker
  • Skader på omdømmet som følge af falske produkter af lav kvalitet

  LØSNING

  RFID-løsning kombineret med software gør det muligt at spore produktets placering med officielle scanninger.

  Fordele omfatter RFID i selvklæbende etiketter, der kan bortskaffes bæredygtigt ved aftagning.

  IKKE-MONETÆRE FORDELE

  • Forbedret kontrol over produktionens distributionskanaler
  • Færre hændelser med uautoriseret salg og grå markedsaktiviteter
  • Forbedret sporbarhed af produkter
  • Hurtig reaktion på kundekrav og markedskrav
  • Adgang til mere omfattende oplysninger i realtid
  • Advanced Business Intelligence (BI) til datadrevet indsigt og strategisk planlægning
  • Styrkede foranstaltninger med kvalitetssikring for at sikre produktkvalitet

  MONETÆRE FORDELE

  • Omkostningsbesparelser
  • Betydelig forøget omsætning takket være optimering af forsyningskæden (mindre mangel af varer på lager)
  • Afskrevet inden for 2 år

  Anvendelseseksempel

  OPEX-reduktion gennem RFID og software

  Forskning fra McKinsey 2021* viser:
  Moderne RFID-løsninger har en positiv indvirkning på virksomhedens økonomi, sænker omkostningerne og forøger indtægterne. ​

  "Vi mener, at RFID har styrken til at frigøre op til 5 procent vækst i omsætningen fra bedre lagerstyring"
  (McKinsey, 2021)

  PROBLEM

  • Manuel lagerstyring fører til ineffektivitet og unøjagtigheder
  • Vanskeligheder med at spore produkter på tværs af forsyningskæden
  • Begrænset synlighed af lagerbeholdning i realtid og forbrugernes efterspørgsel

  LØSNING

  • Anvendelse af RFID-teknologi til automatiseret lagersporing
  • Implementering af RFID-tags på produkter til problemfri sporing og overvågning
  • Brug af RFID-dataanalyse til bedre beslutningstagning og lageroptimering

  FORDELS

  • Forbedret lagernøjagtighed, reduktion af lagerbeholdninger og overfyldning med 25%
  • Forbedret synlighed i forsyningskæden, hvilket muliggør proaktiv beslutningstagning
  • Forkortede cyklusser med genopfyldning, hvilket fører til højere on-time, in-full (OTIF) leverancer
  • Bedre kundetilfredshed på grund af nøjagtig produkttilgængelighed
  • Forøget driftseffektivitet og omkostninger reduceret med 10-15%
  • Forbedret datadrevet indsigt for bedre forretningsstrategier
  • 1,0 - 3,5% stigning i fuld-pris salgsgrundlag bundet til bedre ledelse og lavere lagerbeholdninger 
  • Reduktion i svind og tyveri, der kan forøge omsætningen med op til 1,5%

  Brand beskyttelse

  - teknologidivisionen indenfor All4labels familien

  PROBLEM

  Forfalskede varer er blevet et globalt problem, der forårsager omfattende forstyrrelser for virksomheder på tværs af brancher. Disse ulovlige kopier skader ikke kun varemærkets integritet, men bringer også indtægterne i fare og kan resultere i juridiske komplikationer.

  LØSNING

  Hos INTEGRITAG forstår vi alvoren af dette problem og tilbyder en omfattende løsning, der kan beskytte dit varemærke og hjælpe dig med at bekæmpe forfalskning.
  Vores dedikerede team af eksperter arbejder tæt sammen med dig for at skræddersy tilpassede strategier, der sikrer fremtiden for dit varemærke.

  FORDEL

  Beskyt dit varemærke, beskyt din virksomhed, og sørg for, at dine kunder kun modtager ægte produkter ved at samarbejde med INTEGRITAG.
  Styrk dit varemærke mod truslen med forfalskning. Integriteten for dit varemærke, salg og juridisk ro i sindet er egenskaber, der er for værdifulde til at overlade til tilfældighederne.

  Anvendelseseksempel

  Bekæmp forfalskninger, forøg overskuddet: Hologrammer som uovertrufne ægthedscertifikater

  PROBLEM

  • Tab af salg stiger gennem årene.
  • Identitetstyveri af varemærker.
  • Skader på omdømmet som følge af falske produkter af lav kvalitet.

  LØSNING

  Hologrammer tjener som et ægthedscertifikat med lasertal for sporbarhed. Licenshavere bør mærke produkter med hologrammer, der er sikret mod forfalskning og ikke kan fjernes uden at efterlade rester. På denne måde er de også genkendelige for uddannet toldpersonale.

  FORDELS

  • Forfalskninger kan opdages meget hurtigt
  • Beskyttelse af varemærket over hele verden
  • Produkter til slutbrugeren identificeres som originale af hologrammet
  • Forbedring af virksomhedens image gennem Individuelt design
  • Tab ved salg kan undgås
  • Væsentlige forventninger til omsætningen

  Anvendelseseksempel

  QR Fingerprint® til leverandør af smøremidler

  Lad dine kunder øjeblikkeligt kontrollere integriteten af det købte produkt, og skab yderligere indtægter gennem digitalt indhold.

  Forfalskninger medfører et enormt salgstab på verdensplan.

  Der er behov for en omkostningseffektiv løsning til sporing af produkter.

  Løsningen skal også engagere kunderne til at købe igen.

  QR Fingerprint® hjælper leverandørerne af smøremidler med at reducere tab på grund af forfalskning og med at skabe yderligere indtægter.

  Dokumenter og identitet

  - teknologidivisionen indenfor All4labels familien.

  PROBLEM

  Identitetssvindel udgør betydelige udfordringer i nutidens hurtige og sammenkoblede verden. Forfalskede identifikationsdokumenter undergraver ikke kun den finansielle stabilitet, men kompromitterer også sikkerheden og tilliden i de forskellige samfund og bringer sikkerheden for både enkeltpersoner og institutioner i fare. Kriminelle netværk udtænker løbende nye metoder til fremstilling af falske dokumenter og udnytter sårbarhederne i de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

  LØSNING

  Hos INTEGRITAG er vi opmærksomme på alvoren af identitetssvindel i vores moderne samfund.

  FORDEL

  Med vores ekspertise og dedikation indenfor avancerede sikkerhedsløsninger giver vi dig mulighed for at opnå en direkte konfrontation med forfalskning, hvilket garanterer ægtheden og pålideligheden af identitetsdokumenter.

  Kontakt vores eksperter, for at sikre dit lands identitet og betalingssystemer.