Compliance

Compliance

Compliance – ansvarligt iværksætteri i overensstemmelse med love, regler og bestemmelser i de lande, i hvilke vi arbejder samt vores forretnings- og adfærdsprincipper – er af stor vigtighed for All4Labels Global Packaging Group.

For os betyder compliance dog mere end bare overholdelse af lovbestemmelser. Vi stræber konstant efter at handle i overensstemmelse med vores værdier om mod, ansvarlighed, respekt, integritet og gennemsigtighed.

“Ansvarsbevidste og respektfulde handlinger – det er dét, der forbinder os alle i hele All4Labels Global Packaging Group. Det betyder modige handlinger i overensstemmelse med loven, ærlig kommunikation og en bæredygtig tilgang. Med din støtte kan vi i fællesskab bedre nå disse mål og på mere effektiv vis sikre virksomhedens succes.”

Günther Weymans, COO All4Labels Packaging Group

Compliance
Management System

Udover vores adfærdskodeks er compliance-indberetningssystemet en vigtig brik i vores compliance management system. Den bedste compliance fungerer kun, hvis alle er sig deres individuelle ansvarlighed for adfærd med integritet bevidst og har modet til at tage potentiel fejlagtig adfærd op.

Du kan også dele dine spørgsmål og bekymringer direkte med vores Corporate Compliance Office.

All4Labels Management GmbH
Corporate Compliance Office

Möllner Landstr. 15
22969 Witzhave